Vi har flyttat

Publicerat: 18 maj, 2011 i Information
Etiketter:,

SEKO Tunnelbanan, Klubb 111 har ett nytt blogg

klubb111.wordpress.com

Annonser

SEKO har idag 21 april förhandlat sommarsemestern för alla förare.

Utfallet blev följande:

Gröna linjen: 60 förare hade sökt på ett felaktigt sätt. De som sökt rätt får sin semester anslagen 21/4. De som sökt fel blir kontaktade av MTR i LAS ordning ( de som jobbat längst rings först) och semestern för de som sökt fel anslås den 30/4.

Blåa linjen: 50% av förarna hade sökt på ett felaktigt sätt. De som sökt rätt får sin semester anslagen den 21/4. De som sökt fel blir kontaktade av MTR i LAS ordning (de som jobbat längst rings först) och semestern för de som sökt fel anslås den 30/4.

Röda linjen: Ett fåtal förare hade sökt felaktigt och det har MTR löst med dessa personer. Semester anslås för alla förare den 21/4.

Vi har en överenskommelse med MTR om hur vi ska söka semester och vad som gäller. Vi ska ange två alternativ med två veckors mellanrum. I den bästa av världar skulle alla få sitt förstahands alternativ hela tiden men det går inte. Eftersom MTR enligt lag har rätt att lägga ut sommarsemestern när de själva vill är vår överenskommelse med två olika alternativ ett sätt för oss att faktiskt kunna påverka när vi får vår sommarsemester.

Eftersom det i år var så många som inte sökte på det överenskomna sättet så vill MTR göra om systemet. MTR menar att det inte är effektivt att hålla på såhär med sommarsemestern och har en rad olika idéer om hur man ska göra med sommarsemestern framöver. MTR:s framtida förslag om sommarsemestern kommer vi att diskutera med er medlemmar på medlemsmöten. Vi i SEKO anser att det system vi har idag är ett bra system om alla följer det och om MTR gör sitt jobb och planerar ordentligt.

 /Klubbstyrelsen

Klubbstyrelsen vill påminna alla våra medlemmar om vilka risker som finns med att diskutera jobbet och MTR på sociala medier som Facebook.

Flera av oss är vänner med kollegor och pratar mycket om jobbet på Facebook så att andra kan se. När det har hänt saker på jobbet och MTR vill samla in fakta så undersöker de vad som står på Facebook.

Representanter för MTR har sagt att de ser allvarligt på det som skrivs om företaget på internet och att det kan falla inom ramen för illojalitet mot företaget.

Eftersom MTR uttrycker sig på detta sätt vill vi understryka hur viktigt det är att se över vilka man är vän med på Facebook och vad man skriver.

/ Klubbstyrelsen

NÄR? ONSDAGEN DEN 27 APRIL. KLOCKAN 17.30.

VAR? ABF HUSET PÅ SVEAVÄGEN,

T-BANA RÅDMANSGATAN. BESKOW SALEN.

På dagordningen:

Vad håller MTR på med?

Hur går det med övertaligheten?

Effektiviseringar på lokalvården.

Pågående arbetstidstvister.

Arbetsmiljöproblem.

Rapport från förhandlingar.

Övriga frågor.

Varmt välkomna önskar klubbstyrelsen!

 

Om går du på fritiden får du 2½ timme tid åter/kontant på kortet!

Varje medlem får ta ut max 5 timmar per år för facklig information.

 

MTR ANSER ATT NATTRESERVER ÄR FÖR DYRA.

SEKO har träffat MTR och påtalat det akuta behovet av extra personalresurser nattetid. I dagsläget finns det inte reserver på natten och alla vet att det är på framförallt helgnätter som trycket på oss förare är som störst. Det är då som risken att bli slagen, hotad eller på annat sätt utsatt är som mest överhängande.

När det inträffar en PUT får det stora konsekvenser i trafiken oavsett när på dygnet den inträffar, men på natten innebär det att ingen får sina raster eftersom all personal redan sitter på ett tåg. Om en förare blir sjuk innebär det att någon annan får jobba över, ibland i över fyra timmar.

Svaret vi fått av MTR är att de noga övervägt våra krav gentemot de ekonomiska aspekterna och kommit fram till att det inte är ekonomiskt försvarbart att sätta in ens EN ENDA reserv på natten. Man förutsätter helt enkelt att vi förare även i fortsättningen ska ställa upp för företaget, i utbyte mot vår lojalitet till trafiken är MTR inte beredda att ge någonting alls.

SEKO uppmanar alla sina medlemmar att sätta sin fritid och hälsa i första rummet!

/Klubbstyrelsen.

Här kommer valresultat för valomgång 1+2. Vi ses på årsmöte i morgon den 23 mars kl 17.30 på ABF-huset, Z-salen.

Valresultat omg1+2 SEKO-TUB 2011

 

Nu är det dags att välja dina representanter i klubbstyrelsen och sektionsstyrelserna samt skyddsombud i andra valomgången.

När: Valets andra valomgång äger rum den tisdagen den 15 mars.

Öppettider i alla vallokaler: 08:00-21:00

Var: Vallokalerna finns i Gullmarsplan (mässen), Fridhemsplan S (mässen), T-centralen N (LKV-mässen) och Liljeholmen (mässen). Det kommer att finnas skyltning.

Du kan rösta i vilken vallokal du vill, bara du har med dig ditt röstkort och id-handling (körkort, pass, tjänstekort eller id-kort).

OBS! Röstkortet måste du ha med dig så att vi vet att du inte redan avlagt din röst. Vi använder samma röstkort som i den första valomgången! Id-handling behövs så valförrättarna ska veta att du är du.

Det är viktigt att så många som möjligt tar sig tid att gå och rösta. Genom att rösta fram bra kandidater ger vi den nya klubben de bästa möjliga förutsättningarna för att göra ett bra jobb.

KOM OCH RÖSTA, KOM OCH PÅVERKA DEN NYA KLUBBEN!

Resultaten från 1:a omgången finns fr.o.m måndagen den 14/3 på arbetsplatserna samt på internet :www.sekotunnelbana.wordpress.com

Eventuell 3:e omgång samt fastställande av samtliga valresultat sker på SEKO Tunnelbanan Klubb 111:s första årsmöte, onsdagen den 23:e mars,      kl. 17.30, ABF-huset, Z-salen.

Valaffisch klubb 111 omgång 2